કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2022 (Current Affairs September 2022)
રેલવે મંત્રાલય દ્વારા ___ થી ___ સુધી સ્વચ્છતા પખવાડીયું મનાવાઈ રહ્યું છે ?

21 સપ્ટેમ્બર થી 4 ઓક્ટોબર
18 સપ્ટેમ્બર થી 2 ઓક્ટોબર
16 સપ્ટેમ્બર થી 2 ઓકટોબર
25 સપ્ટેમ્બર થી 10 ઓક્ટોબર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2022 (Current Affairs September 2022)
વર્લ્ડ EV (ઈલેક્ટ્રિક વેહિકલ) દિવસ ક્યારે મનાવાય છે ?

8 સપ્ટેમ્બર
7 સપ્ટેમ્બર
9 સપ્ટેમ્બર
10 સપ્ટેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2022 (Current Affairs September 2022)
તાજેતરમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ભારતને ક્યા વર્ષ સુધીમાં વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવાની કલ્પના કરી છે ?

વર્ષ 2050
વર્ષ 2070
વર્ષ 2030
વર્ષ 2047

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP