ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
ભારતના બંધારણના ક્યા અનુચ્છેદ અન્વયે સરકારી અધિકારી/કર્મચારીઓને નોકરી બાબતમાં રક્ષણ અપાયેલું છે ?

અનુચ્છેદ - 311
અનુચ્છેદ - 312
અનુચ્છેદ - 310
અનુચ્છેદ - 309

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
સ્વતંત્રતા સમયે હૈદરાબાદ રાજ્યના વિલીનીકરણમાં કોણે અગત્યનો ભાગ ભજવ્યો હતો ?

પટ્ટાભિ સીતારામૈયા
જવાહરલાલ નહેરુ
વૈક્યાં પીંગલી
કનૈયાલાલ મુનશી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP