સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
પિત્તળ હવામાં કયા ગેસને કારણે "રંગવિહીન" થઈ જાય છે ?

હાઇડ્રોજન - સલ્ફાઈડ
કાર્બન - ડાયોક્સાઈડ
નાઈટ્રોજન
પ્રાણવાયુ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
કાગળનો માવો બનાવવા માટે કયા પ્રકારની કાચી સામગ્રી ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે ?

કપાસનો છોડ
શેરડીના કૂચા
ઈમારતી લાકડું
પાપ્લર ઝાડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP