સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
રેઝીન અને ગુંદર વનસ્પતિના ક્યાં પ્રકારના પદાર્થો છે ?

બંધારણીય ઘટકો
ઉત્સર્ગ દ્રવ્યો
વૃદ્ધિકારકો
પોષક પદાર્થો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP