વસતી (Population)
સને 2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ ગુજરાત રાજ્યમાં સૌથી વધારે વસ્તી કયા વય જૂથમાં (Age groupwise population) છે ?

35 થી 59
15 થી 24
7 થી 14
25 થી 34

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વસતી (Population)
ગુજરાતમાં કયા જિલ્લામાં ગ્રામ્યક્ષેત્રમાં સેક્સ રેશિયો (Sex Ratio- No. of females per 1000 males) સૌથી વધારે છે ?

અમરેલી
નવસારી
તાપી
ડાંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP