ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતમાં નીચે દર્શાવેલ ભાષા સમૂહમાંથી કયો ભાષા સમૂહ સૌથી વધુ છે ?

ભારતીય-યુરોપીય (આર્ય)
ચીની - તિબ્બતી (કિરાત)
દ્રવિડ
આસ્ટ્રિક (નિષાદ)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP