ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ચિલ્કા સરોવર ક્યા આવેલું છે ?

ઉત્તર સીરકાર દરિયાકાંઠે
કોરોમંડલ દરિયાકાંઠે
મલબાર દરિયાકાંઠે
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP