ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતની સમય રેખા નીચેનામાંથી કઈ છે ?

62.50 પૂર્વ રેખાંશ
82.50 પૂર્વ રેખાંશ
92.50 પૂર્વ રેખાંશ
72.50 પૂર્વ રેખાંશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
2011ની વસ્તી ગણતરી મુજબ નીચેના પૈકી કયો સાક્ષરતા દરમાં ઘટતો જતો સાચો ક્રમ છે ?

ગોવા-કેરળ-મિઝોરમ-ત્રિપુરા
મિઝોરમ-કેરળ-ગોવા-ત્રિપુરા
કેરળ-મિઝોરમ-ત્રિપુરા-ગોવા
કેરળ-ગોવા-ત્રિપુરા-મિઝોરમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
"ભૂખરી ક્રાંતિ" (Grey Revolution) શાના ઉત્પાદન માટે નિર્ધારિત કરાઈ છે ?

ખાતર
ઈંડા
પેટ્રોલિયમ
ચામડા નિર્મિત વસ્તુઓ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP