ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારત-નેપાળ અને ભારત-ભૂતાનની સરહદ પર સુરક્ષાની કામગીરી બજાવનાર દળને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

સુરક્ષા સીમા બળ
બોર્ડર સીક્યોરીટી ફોર્સ
રેપીડ એક્શન ફોર્સ
નેશનલ સીક્યોરીટી ગાર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ઓરિસ્સાના સુંદરગઢ અને મયૂરભંજ વિસ્તારોમાંથી અતિ ઉચ્ચ કક્ષાનું કયું ખનીજ મળે છે ?

અબરખ
કાચુ લોખંડ
મેંગેનીઝ
બોકસાઈટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP