ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
નર્મદા નદી પર મધ્યપ્રદેશમાં કઈ યોજના આવેલી છે ?

નર્મદાસાગર યોજના
વેનગંગા યોજના
રામસાગર યોજના
સરદાર સરોવર યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
નીચેના પૈકી ભારતમાં સૌથી લાંબો એક્સપ્રેસ-વે કયો છે ?

આગ્રા - લખનઉ એક્સપ્રેસ વે
મુંબઈ - પૂના એક્સપ્રેસ વે
યમુના એક્સપ્રેસ વે
હૈદરાબાદ ઓ. આર. આર.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતમાલા પ્રોજેક્ટ શું છે ?

ફલોરિકલ્ચર ડેવલોપમેન્ટ મિશન
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
નદીઓને જોડતો કાર્યક્રમ
પ્રવર્તમાન હાઇવે પ્રોજેક્ટ્સની જગ્યાએ રસ્તાઓ માટે એક છત્ર પ્રોજેક્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP