ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતનો પ્રમાણ સમય એટલે ___

82.5° પૂર્વ રેખાંશ
83.5° પશ્ચિમ રેખાંશ
82.5° પશ્ચિમ રેખાંશ
83.5° પૂર્વ રેખાંશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
જમ્મુ અને કાશ્મીરના કયા રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ પર સૌથી લાંબી ચેનાની-નાશરી રોડ ટનલ (પટનીટોપ ટનલ)નું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે ?

NH 44
NH 45
NH 46
NH 47

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
અગત્યની સીમા-દોરી (boundary lines) અને સંબંધિત દેશોના જોડકામાંથી કયું જોડકું સાચું નથી ?

ડુરાન્ડ લાઈન - પાકિસ્તાન અને ભારત
મેક મોહન લાઈન - ભારત અને ચીન
મેગીનોટ લાઈન - ફ્રાન્સ અને જર્મની
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP