ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતનો કેટલો વિસ્તાર પાણીથી થતા ધોવાણનું જોખમ ધરાવે છે ?

148 મિલિયન હેક્ટર
200 મિલિયન હેક્ટર
162 મિલિયન હેક્ટર
100 મિલિયન હેક્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતનો સૌથી લાંબો એક્સપ્રેસવે કયો છે ?

દિલ્હી - કાનપુર એક્સપ્રેસવે
લખનઉ - વારાણસી એક્સપ્રેસવે
આગરા - લખનઉ એક્સપ્રેસવે
આગ્રા - દિલ્હી એક્સપ્રેસવે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
તળાવો અને રાજ્યોને યોગ્ય રીતે ગોઠવો.
1) સાંભાર લેક
2) લોનાર લેક
3) ચીલકા લેક
4) પુલીકટ લેક
A) ઓરિસ્સા
B) મહારાષ્ટ્ર
C) રાજસ્થાન
D) તમિલનાડુ અને આંધ્રપ્રદેશની સીમા પ્રદેશ

1-B, 2-C, 3-D, 4-A
1-A, 2-B, 3-C, 4-D
1-D, 2-A, 3-B, 4-C
1-C, 2-B, 3-A, 4-D

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
બંને ગોળાર્ધમાં 30° અક્ષાંશની આસપાસ 8 થી 15 કિ.મી.ની ઉંચાઈના વાતાવરણમાં સર્પાકાર પટ્ટામાં અત્યંત વેગીલા પવનો જોવા મળે છે. આ પવનો ___ તરીકે ઓળખાય છે.

નોર્વેસ્ટર
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
આઈ.ટી.સી. ઝોન
જેટ સ્ટ્રીમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
નીચે દર્શાવેલ કઈ જોડી યોગ્ય નથી.

નીલગિરીનું સૌથી ઊંચું શિખર - દોદાબેટા
આબુનું સૌથી ઊંચું શિખર - ગુરુશિખર
પશ્ચિમઘાટનું સૌથી ઊંચું શિખર - કળસુબાઈ
કારાકોરમનું સૌથી ઊંચું શિખર - કાંમેત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP