ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
ભારતના અગત્યના એરપોર્ટ અને સ્થળોને યોગ્ય રીતે ગોઠવો.
1) ઈન્દિરા ગાંધી ઈન્ટરનેશનલ એયરપોર્ટ
2) છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ ઈન્ટરનેશનલ એયર પોર્ટ
3) કેમ્પીગોવડા ઈન્ટરનેશનલ એયર પોર્ટ
4) સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઈન્ટરનેશનલ એયર પોર્ટ
A) અમદાવાદ
B) બેંગલુરુ
C) મુંબઈ
D) દિલ્હી

1-B, 2-A, 3-D, 4-C
1-D, 2-C, 3-B, 4-A
1-C, 2-B, 3-A, 4-D
1-D, 2-B, 3-C, 4-A

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતની ભૂગોળ (Geography of India)
નીચે પૈકી કયા રાજ્યમાંથી પૂરતા પ્રમાણમાં મોનોઝાઈટ મળે છે ?

આપેલ એક પણ નહીં
મધ્ય પ્રદેશ
ઝારખંડ
રાજસ્થાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP