કમ્પ્યુટર (Computer)
અત્યંત વધારે અંતરમાં આવેલા કોમ્યુટરોને જોડતા નેટવર્કને શું કહેવામાં આવે છે ?

વાઈડ એરિયા નેટવર્ક
મેટ્રોપોલીટન એરિયા નેટવર્ક
આમાંથી એક પણ નહિ
લોકર એરિયા નેટવર્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ એક સંસ્થાના કોમ્પ્યુટરો વચ્ચે માહિતીની આપ-લે માટેનું નેટવર્ક કયું છે ?

ઇન્ટ્રાનેટ
ઇન્ટરનેટ
પેટ્રોનેટ
ઇથરનેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP