કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યુટરમાં કોઇપણ શબ્દની લંબાઈ શેમાં મપાય છે ?

સેન્ટિમીટર
આપેલ એક પણ નહી
મીલીમીટર
બીટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
'NumLock' કી કયારે ઓન કરવી જરૂરી છે ?

પાસવર્ડ લોક કરવા.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ન્યુમેરીક કી પેડનો ઉપયોગ કરવા.
ન્યુમેરીક કી પેડ લોક કરવા.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરને માહિતી તથા સંદેશો શાના ઉપરથી આપવામાં આવે છે ?

મોનિટર
કી-બોર્ડ
સીપીયુ
પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP