કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યુટરમાં કોઇપણ શબ્દની લંબાઈ શેમાં મપાય છે ?

આપેલ એક પણ નહી
બીટ
સેન્ટિમીટર
મીલીમીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
તમે માઉસનું સેટિંગ કયાંથી બદલી શકો છો ?

Setting> mouse
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
Control Panel > mouse
Hardware setting

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
USB નું પૂરું નામ જણાવો.

એકપણ નહિ
યુનિવર્સલ સીરીયલ બસ
યુનિટેડ સ્ટેટ બિઝનેસ
યુનિક સિસ્ટમ બસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
BCC નું પૂરું નામ જણાવો.

બ્લાઇન્ડ કાર્ડ
બ્લાઇન્ડ કાર્બન કાર
બ્લાઇન્ડ કાર્બન કોપી
બ્લેક કાર્બન કોપી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP