ભારતનું બંધારણ (Constitution Of India)
આરોપીને થયેલ સજાની મોકૂફી, માફી કે ઘટાડો કરવાનો અધિકાર કોને છે ?

રાજ્ય સરકાર
આપેલ તમામ
સુપ્રિમ કોર્ટ
હાઈકોર્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP