સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
'સત્યમેવ જયતે' સૂત્ર કયા ગ્રંથમાંથી લેવામાં આવ્યું છે ?

ઉત્તર મીમાંસા
માંડુક્ય ઉપનિષદ
ઈશોપનિષદ
બ્રહ્મસુત્ર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
'A brief history of time' પુસ્તકના લેખક કોણ છે ?

ન્યુટન
સ્ટીફન હોકિંગ
આઈન્સ્ટાઈલ
જહોન કેટલર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP