સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
આમાં તબલાના ખેરખાં કોણ ?

પંડિત રવિશંકર
અલ્લારખા ખાન
બિસ્મિલ્લાખાન
પંડિત જશરાજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેનામાંથી કયા સ્થળે રથ મંદિર આવેલું /આવેલા છે ?

કોણાર્ક
મહાબલીપુરમ્
આપેલ તમામ
હમ્પી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
જમીનમાંથી વધારાના પાણીને દૂર કરવાની ક્રિયા કયા નામે ઓળખાય છે ?

વૉટર શેડ
ડ્રેનેજ
વૉટર હાર્વેસ્ટિંગ
રન ઑફ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણનો અધિકાર અધિનિયમ અનુસાર સામાજિક વિધ્નો અને ભૌગોલિક અંતરને નિવારવા માટે શાળાના સ્થળ અંગેનું આયોજન એટલે શું ?

ડિસાસ્ટર મેનેજમેન્ટ
લેન્ડ મેપીંગ
સ્કુલ મેપીંગ
ડિસાસ્ટર મેપીંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP