સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ખુલ્લામાં શૌચ કરવાથી નીચેના પૈકી કયો રોગ ફેલાય છે ?

પોલિયો
ટાઇફોઈડ અને કોલેરા
આપેલ તમામ
હિપેટાઈટિસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ભારતનું રાષ્ટ્રગીત વંદે માતરમ્ બંકિમચંદ્ર ચેટરજીએ મૂળ કઈ ભાષામાં લખ્યું હતું ?

સંસ્કૃત
બંગાળી
અંગ્રેજી
પાલી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓને અટકાવવા ઘટાયેલ(TADA)ના કાયદાનું પૂરું નામ જણાવો.

Terrorist and Disruptive Activities (Preventive) Act
Terrorism and Distruction Activities (Preventive) Act
Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act
Terrorisam and Distructive Activities (Prevention) Act

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP