સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
રાષ્ટ્રીય માનવ અધિકાર આયોગ ___ છે.

અર્ધન્યાયિક સંસ્થા
બંધારણીય સંસ્થા
એક પણ નહીં
વૈધાનિક સંસ્થા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP