સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ભારતે એન્ટારર્ટીકા ખંડ ઉપર કયા બે સંશોધન મથક સ્થાપ્યા છે ?

વિક્રાંત અને વિક્રમ
દક્ષિણ ગંગોત્રી અને મૈત્રી
એકપણ નહિં
ગંગોત્રી અને કરૂણા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
શ્રીલંકાના પ્રથમ મહિલા વડાપ્રધાન કોણ હતા ?

એકવીનો
શ્રીમતી નેવીન
શ્રીમતી શિરિમાઓ ભંડાર નાઈકે
ગોલ્ડામાયર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
કોન્ઝર્વેશન ટીલેજ નીચેના પૈકી કઈ બાબત માટે ઉપયોગી છે ?

આપેલ બંને
જમીન સંરક્ષણ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ભેજ સંરક્ષણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP