સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેનામાંથી કઈ વહેલી પાકતી આંબાની જાત છે ?

આલ્ફાન્ઝો
આપેલ તમામ
બોમ્બે ગ્રીન
ગોપાલભોગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેનામાંથી કયો એક્ટએ બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને નિયંત્રણમાં લેવા માટેનું પ્રથમ પગથિયું હતું ?

ચાર્ટર એક્ટ 1833
ચાર્ટર એક્ટ 1813
પિટ્સ ઇન્ડિયા એક્ટ 1784
નિયામક ધારો 1773

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
શેરપા તેન્ઝીંગ સાથે એવરેસ્ટનું શિખર સર કરનાર બીજા પર્વતારોહીનું નામ આપો.

જ્હોન હંટ
મેલોરી
એડમંડ હિલેરી
એરીક શિપ્ટન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
આમાં ભૂતપૂર્વ અમેરિકન પ્રમુખ કોણ નથી ?

બિલ કિલન્ટન
આઈઝર હોવર
બિલ ગેઈટ્સ
જ્હોન કેનેડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP