સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
નીચેનામાંથી કયુ વાકય પ્રેરક વાકય છે ?

ધોની ક્રિકેટ રમાડે છે
ઇન્દરાથી કવિતા ગવડાવાય છે
તે રોજ ટોપરૂ ખાય છે
મહારાજ હસે છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
'માઇનોર હિન્ટ્સ' (Minor Hints) ___ દ્વારા લખાયેલું પુસ્તક છે.

રાજા સર ટી. માધવરાવ
હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી
સ્નેટલી રાઈસ
જી.એચ. દેસાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
ભારતના લોહપુરૂષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પુણ્યતિથિ કઈ છે ?

30 જાન્યુઆરી
15 ડિસેમ્બર
31 ઓક્ટોબર
27 મે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP