સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ઓ. આર. એસ નું પૂરું નામ...

ઓરલ રીનલ સોલ્યુશન
ઓરલ ડેરી સોલ્યુશન
ઓરલ રીહાઇડ્રેટ સોલ્યુટ
ઓરલ રીહાઈડ્રેશન સોલ્યુશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP