સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
પાંડુરોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ અંતર્ગત સગર્ભા સ્ત્રીઓને આપવામાં આવતી ગોળીના મુખ્ય બે ઘટકો કયા છે ?
1. લોહતત્વ
2. તાંબું
3. વિટામિન - ઈ
4. ફોલિક એસિડ

1, 4
2, 4
3, 4
1, 3

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
પિરીયોડીક ટેબલ - ઘટક કોષ્ટકમાં છેલ્લે 118 નો અણુ-આંક ધરાવતા રસાયણ / ઘટકનું નામ શું છે ?

ટેનેસાઈન
મોસ્કોવિયમ
ઓગેનેસોન
નિહોનિયમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP