સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચે પૈકી કઈ જોડ સાચી નથી તે જણાવો.

વિટામીન - બી-12 -સાયેનોકોબાલ આમીન
વિટામીન - એ -રેટિનોલ
વિટામીન - ડી -ટોકોટ્રાઈનોલ
નાયાસિન -નિકોટીનીક એસિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP