સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નાના આંતરડામાંથી નિર્માણ થતો લેક્ટેઝ નામનો પાચકરસ ગ્લુકોઝનું શામાં રૂપાંતર કરે છે ?

ગ્લીસરોલ
ગેલેક્ટોઝ
ફ્રુકટોઝ
સુક્રોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
રડાર કયા પ્રકારના તરંગોનો ઉપયોગ કરે છે ?

અલ્ટ્રાસાઉન્ડ તરંગો
રેડિયો તરંગો
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
સોનીક તરંગો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ચુંબકની ચુંબકીય અસર જેટલા વિસ્તારમાં જણાતી હોય તે વિસ્તારને શું કહે છે ?

ચુંબકીય ક્ષેત્ર રેખાઓ
ડોમેઈન
ચુંબકીય ક્ષેત્ર
ચુંબકીય ધ્રુવ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP