સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
માંસાહારી ખાદ્યપદાર્થમાં નીચેના પૈકી કયું પોષકતત્વનું પ્રમાણ ઘણું ઓછું હોય છે ?

કાર્બોદિત પદાર્થ
પ્રોટીન
લોહતત્વ
ચરબી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
એક જટિલ કાર્બોદિત પદાર્થ જે ફળોમાં જરૂરી પ્રમાણમાં હોય તો જામ, જેલી ઘટ્ટ બને છે ?

પેક્ટીન
ડેકસ્ટ્રોઝ
સેલ્યુલોઝ
હેમી સેલ્યુલોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP