સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
'માઇનોર હિન્ટ્સ' (Minor Hints) ___ દ્વારા લખાયેલું પુસ્તક છે.

જી.એચ. દેસાઈ
રાજા સર ટી. માધવરાવ
સ્નેટલી રાઈસ
હરિપ્રસાદ શાસ્ત્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
આમાં વિવાદાસ્પદ લેખક કોણ નથી ?

આર. કે. નારાયણ
ખુશવંતસિંઘ
સલમાન રશ્દી
નિરાદ ચૌધરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય જ્ઞાન (GK)
"કસ્ટમ ડ્યૂટી" એટલે ?

પરદેશથી આયાત કરેલા માલ પરની ડ્યૂટી
માલના વેચાણ વખતે લેવાતો કર
બહારગામથી આવતા માલ પર લેવાતી જકાત
કારખાનામાંથી બહાર નીકળતા માલ પર લેવાતો વેરો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP