ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
ગુજરાતીમાં સૌ પ્રથમ પ્રકાશિત થયેલ આત્મકથાનું નામ શું છે ?

થોડાં આંસુ થોડાં ફૂલ
મારી હકીકત
મારા અનુભવો
સત્યના પ્રયોગો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP