કમ્પ્યુટર (Computer)
ગુજરાતી ભાષામાંથી અંગ્રેજી ભાષામાં જવા માટે કી બોર્ડની કઇ કી સંયોજનનો ઉપયોગ થાય છે ?

ATL + Ctrl
Ctrl + Shift
Alt + Shift
આમાંથી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં એનીમેશન ઇફેક્ટ આપવા માટે કયા ઓપ્શન નો ઉપયોગ થાય છે ?

રિહર્સ ટાઈમીંગ
સ્લાઈડટ્રાન્ઝીશન
એનીમેશન
કસ્ટમ એનીમેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
LAN ના હાર્ડવેરના ભાગમાં નીચેનામાંથી શેનો સમાવેશ થતો નથી ?

મિડિયા
સોફ્ટવેર
ટ્રાન્સમિશન
સ્ટેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ATM સ્વાઈપ મશીનમાં કયું કી બોર્ડ હોય છે ?

ન્યુમેરિક
આલ્ફાન્યૂમેરિક
એક પણ નહીં
પીનપેડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP