ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતના વિવિધ પંથકોમાં પહેરાતી અલગ અલગ ઘાટની પાઘડીઓના સંદર્ભે યોગ્ય જોડકાં જોડો :
a. મોરબી
b. ગોંડલ
c. બરડી
d. વડોદરા
i. ચાંચવાળી
ii. ​ખૂંપવાળી
iii. બાદશાહી
iv. ઇંધોણી જેવી ચક્કરઘાટની

b-iv, d-ii, c-iii, a-i
a-iv, d-iii, c-ii, b-i
d-iii, a-iv, c-i, b-ii
c-ii, a-i, d-iv, b-iii

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નીચેના વિધાનો પૈકી કયું / ક્યાં વિધાન / વિધાનો સાચું / સાચાં છે તે જણાવો.

આપેલ બંને
ભાદર નદી ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારની મુખ્ય નદીઓમાંની એક છે.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ભાદર નદીનો ઉદગમ રાજકોટ જિલ્લાના જસદણ તાલુકામાંથી થાય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
વડોદરા ખાતે મહારાજા સયાજીરાવ દ્વારા 1886માં સંગીત કોલેજની સ્થાપના કરવામાં આવી જેના પ્રથમ આચાર્ય કોણ હતા ?

પંડિત ભાસ્કરભુવા
ઉસ્તાદ ફૈયાઝ ખાન
ઉસ્તાદ મૌલા બક્ષ
ઇનાયત ખાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગોંડલના મહારાજા ભગવતસિંહે તૈયાર કરાવેલ નવખંડનો વિશાળ શબ્દકોશ 'ભગવદ્ગોમંડળ' કયા વિદ્વાનોએ તૈયાર કરેલ ?

ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી
કવિ નર્મદ
શ્રી ચંદુલાલ બેચરભાઈ પટેલ
શ્રી ધીરુભાઈ ઠાકર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નીચેનામાંથી કઈ જોડ યોગ્ય નથી ?

અવનદ્ય વાદ્ય - મૃદંગ, ડમરુ, ભેરી
ધનવાદ્ય - ભાણ, ડક્કા, પટહ
સુષિરવાદ્ય - વેણુ, ચુકડા, મધુકરી
તંતુવાદ્ય - ચિત્રા, વિપચો, મત કૌકિલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP