કમ્પ્યુટર (Computer)
abc@gmail.com માં .Com શું છે ?

એક્સ્ટેંશન
ડોમેઈન નેમ
યુઝરનેમ
સર્વિસ પ્રોવાઇડર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CC નું પૂરું નામ જણાવો.

કાર્બન કોપી
કોપલેક્ષ કાર
કોક્ષાઈડ બાર
કાબડ કાર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
વેબસાઈટના પ્રથમ પેજને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

હોમપેજ
માસ્ટરપેજ
રૂટપેજ
વેબપેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પુટરના પિતા તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે ?

ચાર્લ્સ બેબેજ
પીટર
બીલ ગેસ્ટ
લેરી પેજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP