કમ્પ્યુટર (Computer)
abc@gmail.com માં .Com શું છે ?

ડોમેઈન નેમ
એક્સ્ટેંશન
યુઝરનેમ
સર્વિસ પ્રોવાઇડર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી Back Up કોને કહેવાય ?

કોમ્પ્યુટર ડેટાનું મૂળભૂત એકમ
કોમ્પ્યુટરને સક્રિય કરવું
મેગ્નેટીક ટેપ કે ડિસ્ક રાખવા માટેનું સાધન
સુરક્ષા માટેની ફાઈલની બે કે વધુ કોપીઓ રાખવી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઘણી વ્યકિતઓ પોતાના શોખ અને રસના વિષયો અંગે વિચારો વ્યકત કરવા માટે વ્યકિતગત વેબસાઈટસ ધરાવતા હોય છે તે કયા નામથી જાણીતું છે ?

આર્ટીકલ્સ
વેબ બ્લોગ્સ
પર્સનલ વેબ હોસ્ટીંગ
પર્સનલ ઈન્ફર્મેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP