કમ્પ્યુટર (Computer)
abc@gmail.com માં .Com શું છે ?

એક્સ્ટેંશન
યુઝરનેમ
સર્વિસ પ્રોવાઇડર
ડોમેઈન નેમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
'NumLock' કી કયારે ઓન કરવી જરૂરી છે ?

ન્યુમેરીક કી પેડ લોક કરવા.
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ન્યુમેરીક કી પેડનો ઉપયોગ કરવા.
પાસવર્ડ લોક કરવા.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ડેસ્કટોપ ઉપર ચિત્રને મૂકવું હોય ત્યારે કયો પ્રોગ્રામ પસંદ કરવો પડે છે ?

કંટ્રોલ પ્રોપર્ટી
ડિસ્પ્લે પ્રોપર્ટી
સીસ્ટમ પ્રોપર્ટી
મોનીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CPU નું પૂરું નામ જણાવો.

સેન્ટર પ્રોસેસ યુનિટ
સેન્ટર પ્રોગ્રામ યુનિટ
સેન્ટ્રલ પ્રોગ્રામ યુનિટ
સેન્ટ્રલ પ્રોસેસિંગ યુનિટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP