યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ઉજ્જ્વલા યોજનાનો હેતુ શું છે ?

બીપીએલ પરિવારોને મફતમાં વીમાનું રક્ષણ આપવું
શાળાઓના પ્રવેશદરમાં વધારો કરવો.
મફતમાં LED બલ્બોનું વિતરણ કરવું.
બીપીએલ પરિવારોને એલપીજી કનેક્શન આપવું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

યોજનાઓ અને પ્રોજેક્ટો (Plans and projects)
ગુજરાત સરકારે તાજેતરમાં વિકસાવેલ સોફ્ટવેર સાથી (SATHI) નું પૂરું નામ શું છે ?

સિસ્ટમ એપ્લાઈડ ઓફ ટેકનોલોજી ફોર હ્યુમન રિસોર્સ ઈનિસિએટિવ
સિસ્ટમ એપ્લિકેશન ઓફ ટેકનોલોજી ફોર હ્યુમન રિસોર્સ ઈમ્પ્રૂવમેન્ટ
સિસ્ટમ એપ્લિકેશન ઓફ ટીચર ફોર હ્યુમન રિસોર્સ ઈમ્પ્રૂવમેન્ટ
સિસ્ટમ ઓફ એરેન્જમેન્ટ ઓફ ટ્રાયબલ ફોર હેલ્થ રિસોર્સ ઈમ્પ્રૂવમેન્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP