ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
AFM નું પૂરું નામ જણાવો.

ઍટમિક ફોર્સ મિરર
ઑટોમેટિક ફોર્સ માઇક્રોસ્કોપ
એટમિક ફાયર માઇક્રોસ્કોપ
ઍટમિક ફોર્સ માઇક્રોસ્કોપ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભૌતિક વિજ્ઞાન (Physics)
જો E, M, L અને G અનુક્રમે ઊર્જા, દળ, કોણીય વેગમાન અને ગુરુત્વાકર્ષણનો અચળાંક હોય, તો EL²/M⁵G² ના પરિમાણ નીચેનામાંથી કોનું પરિમાણ છે ?

દળ
લંબાઈ
સમય
સમતલકોણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP