કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈક્રોસોફટનાં ચીફ એકઝીકયુટીવ ઓફીસર (સી.ઈ.ઓ.) કોણ છે ?

બિન્ની બંસલ
સુંદર પિચાઈ
જેફ બેસોય
સત્ય નાદેલા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
abc@gmail.com માં .Com શું છે ?

એક્સ્ટેંશન
યુઝરનેમ
સર્વિસ પ્રોવાઇડર
ડોમેઈન નેમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઇ-મેલ એડ્રેસની શરૂઆત કોના વડે કરવામાં આવે છે ?

સર્વિસ પ્રોવાઇડર
@
યુઝરનેમ
હોસ્ટ નેમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP