બાયોલોજી (Biology)
ATP નું બંધારણ કોની સાથે મળતું આવે છે ?

DNA ન્યુક્લિઓટાઈડ
RNA ન્યુક્લિઓટાઈડ
ફેટીઍસિડ
એમિનોઍસિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ખચ્ચર મેળવવા કયા પ્રકારનું સંકરણ કરાય છે ?

અંતઃસંકરણ
આંતરજાતીય સંકરણ
બર્હિસંકરણ
અંતઃ જાતીય સંકરણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સંયુગ્મી પ્રોટીન એટલે,

પ્રોટીન + કાર્બોદિન
પ્રોટીન + બિનપ્રોટીન
પ્રોટીન + આયન
પ્રોટીન + લિપિડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
હર્બેરીયમ પત્રકની જમણી બાજુએ રાખેલ જગ્યામાં લખવાની ચોક્કસ માહિતીનો ક્રમ પસંદ કરો :

વૈજ્ઞાનિક નામ-કુળ-પ્રચલિત નામ-પ્રાપ્તિસ્થાન
પ્રાપ્તિસ્થાન-કુળ-પ્રચલિત નામ-વૈજ્ઞાનિક નામ
કુળ-પ્રચલિત નામ-વૈજ્ઞાનિક નામ-પ્રાપ્તિસ્થાન
પ્રચલિત નામ-કુળ-પ્રાપ્તિસ્થાન-વૈજ્ઞાનિક નામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
CZA ના નિરીક્ષણ હેઠળ કોણ કાર્ય કરે છે ?

વનસ્પતિ ઉદ્યાન
વનસ્પતિ સંગ્રહાલય
મ્યુઝિયમ
પ્રાણીઉદ્યાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP