કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી Back Up કોને કહેવાય ?

સુરક્ષા માટેની ફાઈલની બે કે વધુ કોપીઓ રાખવી.
મેગ્નેટીક ટેપ કે ડિસ્ક રાખવા માટેનું સાધન
કોમ્પ્યુટરને સક્રિય કરવું
કોમ્પ્યુટર ડેટાનું મૂળભૂત એકમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કઈ ડિસ્કનો સમાવેશ ઓપ્ટિકલ ડિસ્કમાં થતો નથી ?

સીડી રોમ
વોર્મ
ફ્લોપી ડિસ્ક
ડીવીડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
USB નું પૂરું નામ જણાવો.

યુનિટેડ સ્ટેટ બિઝનેસ
એકપણ નહિ
યુનિક સિસ્ટમ બસ
યુનિવર્સલ સીરીયલ બસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP