કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી Back Up કોને કહેવાય ?

કોમ્પ્યુટરને સક્રિય કરવું
મેગ્નેટીક ટેપ કે ડિસ્ક રાખવા માટેનું સાધન
સુરક્ષા માટેની ફાઈલની બે કે વધુ કોપીઓ રાખવી.
કોમ્પ્યુટર ડેટાનું મૂળભૂત એકમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક આમાંથી કઇ વિશેષતા ધરાવે છે ?

વિશ્વસનીયતા
આપેલ તમામ
રિસોર્સ શેરીંગ
કિંમતમાં ફાયદા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
રેમ એટલે શું ?

રેન્ડમ અલાઈન મેમરી
રીડ આફ્ટર મેમરી
રેન્ડમ એક્સેસ મેમરી
રીડર અસેસીબલ મેમરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP