Talati Practice MCQ Part - 4
A અને B અનુક્રમે રૂ. 16000 અને રૂ, 20000 રોકી ધંધો શરૂ કરે છે તો વર્ષના અંતે નફો-નુકશાન ક્યા પ્રમાણમાં વહેંચી શકાય?

1 : 2
3 : 4
4 : 5
5 : 8

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
રેશમી કાપડ બનાવવા માટે રેશમનાં કીડા ઉછેરને શું કહે છે ?

સેરીકલ્ચર
એપિક્ચર
હોર્ટીકલ્ચર
એગ્રીકલ્ચર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP