કમ્પ્યુટર (Computer)
CC નું પૂરું નામ જણાવો.

કોપલેક્ષ કાર
કોક્ષાઈડ બાર
કાર્બન કોપી
કાબડ કાર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કપ્યુટરને સ્પાયવેર અને અન્ય બિનજરૂરી સોફટવેરથી બચવા કયા સોફટવેરની જરૂર પડે છે ?

એન્ટી સ્પાયવેર
વાયરસ
આમાંથી એક પણ નહિ
સિકયોરીટી સોલ્યુશન્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
PDA નું પૂરું નામ શું છે ?

પર્સનલ ડિજિટલ આસિસ્ટન્ટ
પર્સનલ ડિજિટલ એકમીનીટેશન
પર્સનલ ડાયરેકટ આસિસ્ટન્ટ
પર્સનલ ડાયરેકટ એડમીનીસ્ટ્રેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP