કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રિન્ટરમાં એક પછી એક અસર પ્રિન્ટ કરીને માહિતી પ્રિન્ટ થાય છે ?

ઈકજેટ
લેઝર
ડોટમેટ્રિકસ
લાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CRT નું આખું નામ શું છે ?

કેથોડ રેમ ટયૂબ
કેથોડ રાઈટ ટયૂબ
કેથોડ રે ટયૂબ
કેથોડ રોમ ટ્યૂબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP