Talati Practice MCQ Part - 4
Change the voice :- The city will build a new bridge across the river.

A bridge which is new will be built by the city.
The city will be building a new hridge across the river.
Building of a new bridge will be done by the city.
A New bridge across the river will be built by the city.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
નીચે દર્શાવેલ શહેરોમાંથી કયું શહેર પૂર્ણ નદીના કિનારે વસેલ નથી ?

જલાલપોર
મહુવા
નવસારી
માળીયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
નીચે આપેલ રૂઢીપ્રયોગોનો અર્થ જણાવો.
"કંધોતર ઉઠી જવા"

શિક્ષા કરાવી
છાતી બેસી જવી
કામ પુરૂ થઈ જવું
દીકરા ગુજરી જવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
શાણાવાંકીયાની ગુફા ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલી છે ?

જૂનાગઢ
અમરેલી
ગીર સોમનાથ
કચ્છ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

Talati Practice MCQ Part - 4
GNFC ખાતરનું કારખાનું કયા શહેરમાં આવેલું છે ?

ચાવજ
અંકલેશ્વર
દાંતીવાડા
કોયલી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP