સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
C.N.G. શું છે ?

કાર નેચરલ ગેસ
કોમ્પ્રેસ્ડ નેચરલ ગેસ
કોન્સોલિડેટેડ નેશનલ ગ્રોથ
કમ્પ્યુટરાઈઝડ નેચરલ ગેસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
ઓટોમોબાઈલમાં હાઈડ્રોલીક બ્રેક કયા સિદ્ધાંત મુજબ કાર્ય કરે છે ?

આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
બરનૂલીનો સિદ્ધાંત
પાસ્કલનો સિદ્ધાંત
આર્કિમીડીઝનો સિદ્ધાંત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

સામાન્ય વિજ્ઞાન (General Science)
નીચે આપેલા વિધાનો ચકાસી તેની નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ આપો.

ગોઈટરનો રોગ ખોરાકમાં આયોડીનની ઉણપથી થાય છે.
આ રોગમાં થાઇરોઇડ ગ્રંથિનો આકાર અસાધારણ રીતે મોટો થાય છે.
બંને વિધાનો ખોટા છે
બંને સાચા છે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP