કમ્પ્યુટર (Computer)
"પર્સનલ કમ્પ્યૂટર" માં કયા ભાગો (Componetns) આવેલ છે ?

આપેલ તમામ
ઈનપુટ—આઉટપુટ કોમ્પોનન્ટ
મેમરી, સ્ટોરેજ
પ્રોસેસર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈક્રોસોફ્ટ કંપનીના સ્થાપક કોણ છે ?

બિલ ગેટ્સ
એકપણ નહી
જેફ બેઝોઝ
થોમસ એડિસન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
'NumLock' કી કયારે ઓન કરવી જરૂરી છે ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
પાસવર્ડ લોક કરવા.
ન્યુમેરીક કી પેડ લોક કરવા.
ન્યુમેરીક કી પેડનો ઉપયોગ કરવા.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP