કમ્પ્યુટર (Computer)
Computer Literacy Day કયારે ઉજવવામાં આવે છે ?

1 ડિસેમ્બર
19 ડિસેમ્બર
2 ડિસેમ્બર
22 ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં થીમ એપ્લાય કરીએ છીએ ત્યારે ડોક્યુમેન્ટમાં કયો ફેરફાર થાય છે ?

બેકગ્રાઉન્ડ કલર
બુલેટ્સ
આપેલ તમામ
ટેબલ બોર્ડર કલર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કમ્પ્યુટરની ખાસિયત કઈ છે ?

ઝડપ
આપેલ તમામ
ચોકસાઈ
વિપુલ પ્રમાણમાં સંગ્રહક્ષમતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP