કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
આંતરરાષ્ટ્રીય સાંકેતિક ભાષા દિવસ (International Day of Sign Langnges) ક્યારે મનાવાય છે ?

23 સપ્ટેમ્બર
20 સપ્ટેમ્બર
22 સપ્ટેમ્બર
21 સપ્ટેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ સપ્ટેમ્બર 2021 (Current Affairs September 2021)
ભારતીય વાયુસેનાના નવા વડા તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે ?

શ્રી બિપિન રાવત
શ્રી બિરેન્દરસિંહ ઘનોઆ
શ્રી વિવેક રામ ચૌધરી
શ્રી કરમબિર સિંઘ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP