કમ્પ્યુટર (Computer)
BMP નું પૂરું નામ શું છે ?

આપેલ તમામ
બીટ મેપ પ્રોટોકોલ
બીટ મેપ પિક્ચર
બીટ મેપ પેપર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP