વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
ક્રિસ્કોગ્રાફ (CRESCOGRAPH) સયંત્ર ___ ઉપયોગમાં લેવાય છે.

સુનામીની સંભાવનાઓ શોધવા
પૃથ્વીના ચુંબકિયક્ષેત્રનો ખ્યાલ મેળવવા.
ભૂકંપની આવૃત્તિઓ માપવા
વનસ્પતિની વૃદ્ધિ માપવા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
નીચેના ઉપગ્રહો અને પ્રક્ષેપણયાનોના સાચા જોડકા જોડો ?
ઉપગ્રહો
(A) IRNSS 1-C
(B) IRNSS 1-E
(C) IRNSS - G
પ્રક્ષેપણયાન
(1) PSLV C - 31
(2) PSLV C - 33
(3) PSLV C - 26

(a-2) (b-1) (c-3)
(a-1) (b-2) (c-3)
(a-1) (b-3) (c-2)
(a-3) (b-1) (c-2)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી (Science and Technology)
S-400 એન્ટિ મિસાઈલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ તાજેતરમાં ચર્ચામાં રહી હતી. આ સિસ્ટમ ક્યા દેશ દ્વારા વિકસાવવામાં આવી છે ?

USA
ભારત-ઈઝરાયેલ સંયુક્ત
રશિયા
ઈઝરાયેલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP