કમ્પ્યુટર (Computer)
CRT નું આખું નામ શું છે ?

કેથોડ રાઈટ ટયૂબ
કેથોડ રે ટયૂબ
કેથોડ રેમ ટયૂબ
કેથોડ રોમ ટ્યૂબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રકારના નેટવર્ક ટોપોલોજીમાં બે કોમ્યુટર સાથે બંધ લૂપ તરીકે જોડાયેલા હોય છે ?

રીંગ
આમાંથી એક પણ નહિ
બસાટ્રી
મેશા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
પાવર પોઈન્ટમાં ચાર્ટની સુવિધા કયા મેનુમાં હોય છે ?

ફોર્મેટ
ઇન્સર્ટ
ફાઈલ
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
IME શું છે ?

ઇન્ટ્રા કોમ્પ્યુટર મશીન એક્ઝિક્યુશન
ઈનપુટ મેથડસ ઓફ એડીટીંગક
ઈનપુટ મેથડ ઓડિટર
ઇન્ટરનેશનલ મશીન એક્ઝિક્યુશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
એક કિલોમીટર અંતરે રહેલા બે બિલ્ડિંગોમાં નેટવર્ક જોડાણ માટે કઈ તકનીકી વપરાય છે ?

માઇક્રોવેવ
મલ્ટિપ્લેક્ષર
ફાઇબર
યુટીપી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP