કમ્પ્યુટર (Computer)
CRT નું આખું નામ શું છે ?

કેથોડ રે ટયૂબ
કેથોડ રેમ ટયૂબ
કેથોડ રાઈટ ટયૂબ
કેથોડ રોમ ટ્યૂબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં પ્રેઝન્ટેશનની બધી સ્લાઈડોમાં અમુક ખાસિયતો જળવાઈ રહે તે માટે કઈ સ્લાઈડની પસંદગી કરી શકાય ?

ટાઈટલ
આપેલ તમામ
બ્લેન્ક
માસ્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP