કમ્પ્યુટર (Computer)
CRT નું આખું નામ શું છે ?

કેથોડ રે ટયૂબ
કેથોડ રાઈટ ટયૂબ
કેથોડ રોમ ટ્યૂબ
કેથોડ રેમ ટયૂબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ પણ ફોટોગ્રાફને કોમ્યુટરની અંદર ડીજીટલ સ્વરૂપમાં સંગ્રહ કરવા માટે શાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
માઉસ
સ્કેનર
પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઈનપુટ ડિવાઈસ તરીકે કોનો સમાવેશ કરી શકાય ?

મોનિટર
ટ્રેક બોલ
પ્રિન્ટર
પ્રોજેકટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરની ભાષામાં 'LPS' નો અર્થ થાય છે ?

લોડ પર સેકન્ડ
લાઈટ પર સેકન્ડ
લાઈન પર સેકન્ડ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
એન્ટર કીને બીજા કયાં નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

ફંક્શન કી
રીટર્ન કી
નેવીગેશન કી
નંબર કી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP