કમ્પ્યુટર (Computer)
કપ્યુટરને સ્પાયવેર અને અન્ય બિનજરૂરી સોફટવેરથી બચવા કયા સોફટવેરની જરૂર પડે છે ?

એન્ટી સ્પાયવેર
આમાંથી એક પણ નહિ
સિકયોરીટી સોલ્યુશન્સ
વાયરસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં બનાવેલ (IC) ચિપ્સ શાની બનેલી હોય છે ?

ક્રોમિયમ
સિલિકા ક્રોમ
સિલીકોન
ઈલેકટ્રોન એકિસડેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
એકથી વધારે યુઝર એક જ પ્રોસેસરનો ઉપયોગ કરીને એકથી વધારે ટાસ્કને અમલમાં મૂકે તેને શું કહેવાય ?

મલ્ટિ યુઝર
મલ્ટિ ટાસ્કીંગ
મલ્ટિ પ્રોસેસિંગ
સિંગલ ગીઝર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કઈ ડિસ્કનો સમાવેશ ઓપ્ટિકલ ડિસ્કમાં થતો નથી ?

ડીવીડી
સીડી રોમ
વોર્મ
ફ્લોપી ડિસ્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP