કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કમ્પ્યુટરની ખાસિયત કઈ છે ?

વિપુલ પ્રમાણમાં સંગ્રહક્ષમતા
ચોકસાઈ
ઝડપ
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રકારના નેટવર્ક ટોપોલોજીમાં બે કોમ્યુટર સાથે બંધ લૂપ તરીકે જોડાયેલા હોય છે ?

બસાટ્રી
રીંગ
મેશા
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP