કમ્પ્યુટર (Computer)
ટેલિફોન લાઈન એ શેનું ઉદાહરણ છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
અર્ધ માર્ગી સંચાર
એક માર્ગી સંચાર
દ્વિમાર્ગી સંચાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઓપરેટીંગ સિસ્ટમમાં અમુક કારણોસર ક્ષતિ પેદા થતી હોય છે, તેને નિવારવા માટેની પ્રક્રિયા કયા નામથી ઓળખાય છે ?

ટ્રબલ શુટીંગ વર્ચ્યુઅલ
આમાંથી એક પણ નહિ
એડમીનીસ્ટ્રેશન
ટ્રબલ શુટીંગ ઓપરેટીંગ સીસ્ટમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP