બાયોલોજી (Biology)
DNA અણુમાં DNA ની વિવિધતા દર્શાવતો ભાગ કયો છે ?

નાઈટ્રોજન બેઈઝ
ફોસ્ફેટ
ગ્લિસરોલ
શર્કરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રોટીનનું ચતુર્થ બંધારણ રચવા કયા બંધ જરૂરી છે ?

ફૉસ્ફોડાઈવ એસ્ટર બંધ
એસ્ટર બંધ
ડાયસલ્ફાઈડ બંધ
પેપ્ટાઈડ બંધ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કયા વૈજ્ઞાનિકે દ્વિઅંગી વનસ્પતિઓને હિપેટીકોપ્સીડા એન્થોસિરોટોપ્સીડા અને બ્રાયોપ્સીડામાં વર્ગીકૃત કરી ?

પ્રૉફેસર શિવરામ
તલસાણે
આયંગર
રોથમેલર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP